Kultura eta kirol zerbitzuetan alta eskaera

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Kultur Etxera jo, Intxaurti z/g, edo 943176691 telefono zenbakira deitu, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 16:00etatik 20:00etara. Horretaz gain, Frontoira ere jo dezakezute, Artezi kalea z/g, edo 943179848 telefono zenbakira deitu, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 16etatik 20:00etara.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Nortasun-agiria
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomia Estatutua
 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Espedientean aplika daitekeen araudia, Euskadiko araudia eta lege-esparrua:
 • Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea.
 • Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudia onartzen duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Toki Korporazioetako Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955ko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota hauetako izapideak egiteko Kultur Etxera jo, Intxaurti z/g, edo 943176691 telefono zenbakira deitu, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 16:00etatik 20:00etara. Horretaz gain, Frontoira ere jo dezakezute, Artezi kalea z/g, edo 943179848 telefono zenbakira deitu, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 16etatik 20:00etara.