Ur-kontagailuaren aldaketa eskaera

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Aquagest bulegoetan egin daitezke, Bizkaia Etorbidea 6 48260 (Ermua); edo bezeroentzako arreta telefonoaren bidez: 943174758, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik 13:00etara. Horretaz gain, Aquagestek honako bulego birtuala du interneten: www.aquagest.es

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Nortasun-agiria
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
  • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua
  • Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua
  • Bilbao Bizkaia Ur Partzuegoaren erabiltzaileei ematen zaien ur-hornikuntza eta saneamendu zerbitzua arautzen duen ordenantza

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Aquagest bulegoetan egin daitezke, Bizkaia Etorbidea 6 48260 (Ermua); edo bezeroentzako arreta telefonoaren bidez: 943174758, astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00etatik 13:00etara. Horretaz gain, Aquagestek honako bulego birtuala du interneten: www.aquagest.es