Banakako gizarte beharretarako Laguntza eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak aurretiko hitzodua eskatuta Gizarte Zerbitzuen bidez bideratu behar dira, Arteiz kalea 4. 48269 Mallabian dauden udal bulegoetan. Informazio gehiago 943 171 461 / 943 170 327 telefonoan edo on-gizate.mallabia@bizkaia.org helbide elektronikoan.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • OHZ-ren azken ordainagiria
 • Osasun txartelaren fotokopia
 • Familia-unitatearen errenta egiaztagiria
 • Diru sarreren frogagiria

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onesten duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.

Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko araudia eta lege esparrua.

 • Administrazio Publikoen egitekoak zehaztekouztailaren 30eko 155/2001 Dekretua.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 Legea.
 • Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea.
 • Udal eskuduneko diru-laguntza denez udal bakoitzeko dagokion ordenantza arautzailea.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak aurretiko hitzodua eskatuta Gizarte Zerbitzuen bidez bideratu behar dira, Arteiz kalea 4. 48269 Mallabian dauden udal bulegoetan. Informazio gehiago 943 171 461 / 943 170 327 telefonoan edo on-gizate.mallabia@bizkaia.org helbide elektronikoan.