Udal Batzordeak

Hirigintza, Ingurumena eta Auzoak Informazio Batzorde Iraunkorra

Igor Aguirre Barrientos (EAJ/PNV)
AinharaFernandez de Oliveira (EAJ/PNV)
Jaime Telleria Asumendi (EAJ/PNV)
Aitor Loiola Zinkunegi (EH BILDU)

Lehendakaria: Ainhara Fernandez de Oliveira

Ordezkoak:
Ainhoa Mugarza Astarloa (EAJ/PNV)
Esti Arrizabalaga Agirre (EH BILDU)

Gizarte Ongizate eta Emakumearen Arloa Informazio Batzorde Iraunkorra

Igor Aguirre Barrientos (EAJ/PNV)
Ainhoa Mugarza Astarloa (EAJ/PNV)
Mikel Barruetabeña Uralde (EAJ/PNV)
Esti Arrizabalaga Agirre (EH BILDU)
Estibalitz Katarain Azaldegi (EH BILDU)

Lehendakaria: Ainhoa Mugarza Astarloa

Ordezkoa: Ainhara Fernandez de Oliveira (EAJ/PNV)

Euskara, Kultura eta Hezkuntza Informazio Batzorde Iraunkorra

Igor Aguirre Barrientos (EAJ/PNV)
Mikel Barruetabeña Uralde (EAJ/PNV)
Ainhoa Mugarza Astarloa (EAJ/PNV)
Esti Arrizabalaga Agirre (EH BILDU)
Estibalitz Katarain Azaldegi (EH BILDU)

Lehendakaria: Mikel Barruetabeña Uralde

Ordezkoa: Ainhara Fernandez de Oliveira (EAJ/PNV)

Kirola, Gazteria eta Herritarren Parte-hartzea Informazio Batzorde Iraunkorra

Igor Aguirre Barrientos (EAJ/PNV)
Aitor Ferreño Ramos (EAJ/PNV)
Ainhara Fernandez de Oliveira (EAJ/PNV)
Esti Arrizabalaga Agirre (EH BILDU)

Lehendakaria: Aitor Ferreño Ramos

Ordezkoak:
Ainhoa Mugarza Astarloa (EAJ/PNV)
Estibalitz Katarain Azaldegi (EH BILDU)

Kontuetako Batzorde Berezia (Kontuak eta Pertsonaleko Batzorde Iraunkorra)

Igor Aguirre Barrientos (EAJ/PNV)
Jaime Telleria Asumendi (EAJ/PNV)
Aitor Ferreño Ramos (EAJ/PNV)
Aitor Loiola Zinkunegi (EH BILDU)

Lehendakaria: Jaime Telleria Asumendi

Ordezkoak:
Ainhara Fernandez de Oliveira (EAJ/PNV)
Esti Arrizabalaga Agirre (EH BILDU)

Arloko Zinegotzi Arduradunen Batzorde Informatzaile Berezia

1.- Xedea: Alkateari kontu ematea arlo bakoitzeko zinegotzi arduradunek Batzorde Informatzaile Iraunkorreko lehendakari diren arlo horretako kudeaketari buruz

2.- Osaketa
Lehendakaria: Igor Aguirre Barrientos
Bokalak:
Mikel Barruetabeña Uralde
Ainhoa Mugarza Astarloa
AinharaFernandez de Oliveira
Jaime Telleria Asumendi
Aitor Ferreño Ramos