Garraioa

Mallabiko udalerrian taxi bat dago, udalerrian erroldatutakoentzat taxi eta auzotaxi zerbitzuak ematen dituena, aldez aurretik txartela eskuratuta:

Telefono zenbakia: 656788824

  • Bizkaibus
  • Lurraldebus
  • Bizkaimove
  • Moveuskadi