Gizarte zerbitzuak

Mallabiko Gizarte Zerbitzuak herritarren eta elkarte guztien eskura daude, eta bere helburua herritarren ongizatea eta bizi kalitatea hobetzea da. Gizarte Zerbitzuen funtzio nagusienetakoa da eskubide eta baliabideei buruz informazioa ematea, balorazioa egitea eta orientatzea. Herritarrari gizarte baliabideei buruzko informazioa emango zaio, eskaera egin duen pertsonarekin batera eskaerari bide eman dion egoera baloratuko da, eta kasu bakoitzerako egokienak diren zerbitzu, prestazio eta laguntzak abian jarriko dira.

Mallabiko Udaleko Gizarte Zerbitzuak pertsonen gizarteratzea errazteko beharrezko babesa eta baliabideak eskaintzen ditugun zerbitzu publikoa gara.
Mmallabiko Udaleko Gizarte Zerbitzuek honako helburuak lortzeko zerbitzua eman nahi dugu:
- gizarte lanaren harreman-izaera bultzatzea
- eskainitako arreta pertsona bakoitzaren behar eta ezaugarrietara egokitzea
-  Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman jasotako udalen erantzukizuneko prestazio eta zerbitzu guztiak bermatzea
- behar eta aldaketa sozialei erantzutea, ikuspegi prebentibo eta komunitario batetik

 BALIOAK/PRINTZIPIOAK
Mallabiko Gizarte Zerbitzuek geure egiten ditugu Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean jasotako printzipioak:
• Erantzukizun publikoa
• Unibertsaltasuna 
• Berdintasuna eta zuzentasuna
• Gertutasuna
• Prebentzioa, integrazioa eta normalizazioa
• Arreta pertsonalizatua eta integrala eta arretaren jarraitutasuna
• Esku-hartzeen izaera interdiziplinarioa
• Koordinazioa eta lankidetza
• Gizarte ekimenaren sustapena
• Herritarren parte-hartzea
• Kalitatea

• KONPROMISOAK:
Artatutako pertsonei balorazio, diagnostiko eta esku-hartze sozialeko prozesuari buruzko informazio argia ematea eta planteatutako eskaeren aurrean tramiteak eta erantzuteko denbora ahalik eta gehien murriztea.
- Ekintza komunitarioaren garapenean generoaren, aniztasun funtzionalaren, kultura artekotasunaren eta hizkuntza normalizazioaren zeharkako ikuspegiak barneratzea.

Zerbitzuen eskaintza (PDF 500KB)

Hitzordua eskatu

Aldez aurretik ordua eskatu zure interesekoa den edozein gairi buruz hitz egiteko.
Telefonoz egin dezakezu edo udaletxera etorrita.

Telefonoa:
943 170 327 / 943 171 461

E-posta: ongizatea@mallabia.eus

Non gaude

Gizarte Zerbitzuak

Udaletxea. Arteiz z/g

Ordutegia:

Astelehenetik ostiralera 8:30etatik 14:30etara

Telefonoak:
943 170 327 / 943 171 461

E-posta: ongizatea@mallabia.eus